Traumaterapi/PTSD

Trauma är händelser som fastnar och sätter spår i nervsystemet tillsammans med den ursprungliga bilden, ljuden, tankarna, känslorna och kroppsförnimmelserna.

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvär från upplevelser som du haft tidigare i livet och som stör dig i vardagen. Många studier har visat att metoden är effektiv för behandling av PTSD men även för andra problem som har sin grund i negativa upplevelser. Det kan handla om erfarenheter som kan förefalla mindre dramatiska men som ändå satt djupa spår i dig, som tillexempel upplevelser att bli nedvärderad, hotad, avvisad eller lämnad, eller av att ha misslyckats. EMDR används också för att hjälpa människor att hantera ångest, panikkänslor, svåra förluster, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med svåra livsupplevelser. Här kan du läsa mer om metoden http://emdr.se/vad-ar-emdr/

Lifespan Integration är en psykoterapeutisk metod som passar många olika typer av bekymmer. Det är en varsam metod som inte återtraumatiserar då den används på PTSD (post traumatiskt stress). Neurologiskt förklaras PTSD som att minnet av händelsen är fortsatt aktivt eller återaktiveras mycket lätt. Personen saknar kontroll över minnet eftersom det inte har integrerats bland övriga minnen av normala händelser. För den som drabbats av PTSD upplevs detta ofta som att händelsen bara är pausad och ofrivilligt och oväntat kan sätta igång igen, vilket kan upplevas som mycket skrämmande.

Lifespan Integration utvecklades i början av 2000-talet av familjeterapeuten Peggy Pace och idag är ungefär 1000 psykoterapeuter världen över utbildade i metoden.

Här kan du läsa mer om metoden https://lifespanintegration.com/sverige/vad-ar-li/

Somatic Experience (SE) är en kroppsbaserad traumabehandlings metod som speciellt tar sikte på att reglera det autonoma nervsystemet. Ett högaktiverat och instabilt autonomt nervsystem är en av de vanligast förekommande följdverkningarna hos människor som varit utsatta för allvarlig belastning såsom chock och trauma. Behandlingsmetoden är utvecklad av Dr. Peter Levine PhD, som har doktorsgrad i psykologi, medicinsk och biologisk fysik. Dr. Peter Levine PhD har forskat och arbetat med stress och trauma de senaste 30 åren.

Tid och plats

Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar i Krämarhuset, Drottninggatan 29, Örebro.
Måndagar i Prästgatan 40, Kvarteret Bryggeriet, Nora.
Dagtid är det lättast att få tid.
För bokning eller frågor skicka e-post petra@contactvis.se så kontaktar jag dig eftersom jag oftast sitter upptagen i samtal dagtid.