Traumaterapi/PTSD

Trauma är händelser som sätter spår i nervsystemet

Lifespan Integration är en psykoterapeutisk metod som passar många olika typer av bekymmer. Det är en varsam metod som inte återtraumatiserar då den används på PTSD (post traumatiskt stress). Neurologiskt förklaras PTSD som att minnet av händelsen är fortsatt aktivt eller återaktiveras mycket lätt. Personen saknar kontroll över minnet eftersom det inte har integrerats bland övriga minnen av normala händelser. För den som drabbats av PTSD upplevs detta ofta som att händelsen bara är pausad och ofrivilligt och oväntat kan sätta igång igen, vilket kan upplevas som mycket skrämmande.

Lifespan Integration utvecklades i början av 2000-talet av familjeterapeuten Peggy Pace och idag är ungefär 1000 psykoterapeuter världen över utbildade i metoden.

Här kan du läsa mer om metoden https://lifespanintegration.com/sverige/vad-ar-li/

Somatic Experience (SE) är en kroppsbaserad traumabehandlings metod som speciellt tar sikte på att reglera det autonoma nervsystemet. Ett högaktiverat och instabilt autonomt nervsystem är en av de vanligast förekommande följdverkningarna hos människor som varit utsatta för allvarlig belastning såsom chock och trauma. Behandlingsmetoden är utvecklad av Dr. Peter Levine PhD, som har doktorsgrad i psykologi, medicinsk och biologisk fysik. Dr. Peter Levine PhD har forskat och arbetat med stress och trauma de senaste 30 åren.

Du kan läsa mer om metoden här
http://www.somaticexperiencing.se/index.php?site=default/641

Tid, plats och pris

Måndagar och onsdag i Örebro, Krämarhuset, Drottninggatan 29.
Tisdagar i Nora, Kvarteret Bryggeriet.
Dagtid är det lättast att få tid.
995 kr/ 60 minuter.
För bokning eller frågor skicka e-post petra@contactvis.se eller sms 070-793 59 00 så kontaktar jag dig eftersom jag oftast sitter upptagen i samtal dagtid.