Gestaltterapi

Funderar du på att gå i gestaltterapi?

Vad är gestaltterapi? Är gestaltterapi en psykoterapiform? Vad ska jag göra som klient och hur ser processen ut vid samtalsterapi? Vad kan jag förvänta mig? Alla är typiska farhågor och frågor man har innan man går i samtalsterapi. Att minska ångesten inför det okända är det bästa sättet att få en bra start på sin terapi och därmed lugnar det dig så att du har den bästa utgångspunkten för en god process. Här kan du läsa och få lite information om vad psykoterapi är och vad du kan förvänta dig som klient.

Vad är gestaltterapi?

Psykoterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer, som alla bygger på psykologiska teorier och metoder. Gestaltterapi utgår från den filosofiska existentialismen och går ut på att klienten i ett aktivt samarbete med terapeuten finner ut hur man förhåller sig till världen på ett realistiskt sätt, dvs. i överensstämmelse med sina resurser och sina begränsningar. Målet med gestaltterapi är alltså inte att finna lyckan, hälsa eller något andligt, men att finna klarhet och kompetens till att leva livet på gott och ont.

Vad innebär att gå i gestaltterapi?

Att gå i terapi är ett åtagande och ett arbete som pågår över en gemensamt bestämd tid. Att välja terapeut blir därför ett viktigt beslut. Det handlar om ett förtroende och att man känner tillit till terapeuten. Men det är också viktigt att ta reda på vad terapeuten har för utbildning och om terapeuten är ansluten till en organisation som auktoriserar/försäkrar att personen har adekvat utbildning. Det finns väldigt många terapeutiska inriktningar idag som i första anblicken låter väldigt lika därför är det viktigt att träffas förutsättningslöst några gånger innan bestämmer sig. Det är känslan av att vara trygg i relationen som är viktigast och att man känner lagom mycket utmaning och stöd som påverkar vad terapin leder till. Enligt forskningen har mötet och relationen mellan terapeut och klient mer betydelse än vilken metod eller teknik som sägs användas.

Vad är gestaltpsykoterapi och var kommer det ifrån?

Ordet Gestalt är tyska och betyder helhet och huvudmålet med terapin är att få en bild eller känsla av sig själv som helhet. Gestaltterapi är en humanistisk psykoterapiform som från början kommer från psykoanalys en har en mångfasetterad teorigrund allt från gestaltpsykologi, existensfilosofi, Kurt Lewins fältteori, fenomenologi, Martin Bubers dialogfilosofi och österländsk filosofi samt kroppsterapi.

Gestaltpsykoterapi utvecklades främst av psykoanalytikern Fredrick S. Perls på 40- 50-talet tillsammans med Laura Perls, Ralph F. Hefferline och Paul Goodman. Gestaltterapin har sedan 50- talet kommit att utvecklats till att idag vara en dialogisk, relationell psykoterapiform med en existentiell grund och som ser till hur kroppen samt ”här och nu” har en stor betydelse i hur man förhåller sig till världen.

Idag vilar Gestaltterapeuters arbetssätt även på affektteori och relationsteorier om mentalisering, anknytningsteori, Daniel Sterns intersubjektivitetsteori och utvecklingspsykologi. Gestaltmetodik används idag i individualterapi, parterapi, gruppterapi såväl som organisationsutveckling som ledarskapsutveckling över hela världen.

Auktoriserad Gestaltterapeut en skyddad yrkestitel i Sverige, som innebär att man har minst en 3 årig högskole- eller universitetsexamen samt examen från en 4- årig Gestaltpsykoterapeut utbildning på ett institut som är ackrediterat av EAGT och EAP och följer deras etiska riktlinjer, har en giltig ansvarsförsäkring samt vidareutbildar sig kontinuerligt och går regelbundet i egen handledning. Gestaltterapeututbildningen är ännu inte legitimationsgrundande i Sverige vilket den är i många andra länder i Europa.

Uppmärksamhet och fokusering

Det inledande målet i Gestaltterapi är att främja och förbättra uppmärksamhet. Därmed blir du också mer uppmärksam att bättre kunna skapa levande och meningsfulla upplevelser för dig själv och därmed förbättra din livskvalitet och i förlängningen upplever du att du får fler möjligheter att göra tillfredsställande beslut i ditt liv. Som Gestaltterapeut arbetar jag med utforskande samtal, bilder, drömmar, texter, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet, guidade meditationer, etc.

Mindfulness eller medveten närvaro beskrivs ofta idag som något nytt inom psykoterapin, dock har det varit en integrerad del av Gestaltpsykoterapin ända sedan starten, då kallades det fokusterapi. Inom Gestaltterapin kallas den väl utvecklade medvetenheten i nuet för awareness, och den är själva målet för det gestaltpsykoterapeutiska arbetet.

Som Gestaltterapeut arbetar jag kreativt för att förbättra din uppmärksamhet. Jag kommer att fortlöpande att ge dig feedback och föreslå små experiment med fokus på kroppsrörelser, din röst, sätt att kommunicera på samt ditt sätt relaterar till mig. Det existerar också andra mål i gestaltpsykoterapin t ex förmågan att stödja sig själv på ett antal olika sätt och förbättra sina relationer är några av de underliggande målen med uppmärksamheten. När uppmärksamheten är uppnådd följer integration av det som processats i terapin. När du börjar i terapi, blir du uppmärksam på att du har behov av stöd för att komma framåt. Ett bra sätt är att börja är att fokusera på det enklaste mest grundläggande; arbeta med dina känslor, förnimmelser och tankar.