Handledning & GDQ

Petra har utbildning i Handledning på Ersta Högskola (30hp) vilket innebär att hon får handleda socionomer för sin legitimation. Hon har bl a handlett yrkesgrupper inom förskola, socialtjänst, handikappomsorg, äldreomsorg, psykologer, sjuksköterskor, skötare inom psykiatri, socialsekreterare, fackliga ombudsmän, chefer inom landsting och kommun.
Handledning i psykosocialt arbete sker oftast i mindre grupper ca 5-8 personer som träffas regelbundet var annan till var 4:e vecka, 1,5-3 tim/ggn under en avtalad period oftast 1-1,5 år. Tillsammans arbetar vi utifrån ett på förhand gemensamt kontrakt. Alla deltar aktivt med frågeställningar/situationer från det dagliga arbetet genom att ställa frågor, analysera och reflektera. På så vis belyses situationer/ frågeställningar från olika perspektiv. Handledaren arbetar efter systemteoretiskt synsätt där ett helhetsperspektiv står i fokus, vilket ger en ökad förståelse för att företeelser hänger samman och påverkar varandra ömsesidigt. Handledningen är ett fritt rum, ett gott klimat där alla får komma till tals och att man möter varandra med engagemang och bekräftelse. Det ger nya infallsvinklar så att man vågar pröva något nytt, mental avlastning och ger ny energi i ett krävande arbete.

Är du nyfiken på metoden och/eller handledning för din grupp är du välkommen att ställa dina frågor på e-post till Petra Juneholm, petra@contactvis.se, Leg Psykoterapeut/Handledarutbildad i systemteoretisk metodik och GDQ certifierad