Parterapi Örebro

EFT Parterapi - Emotionally Focused Couple Therapy

Är ni ett par som vill få hjälp med att titta på era samspelsmönster och som önskar förändra ert sätt att relatera till varandra? Är ni ett ett par som vill utvecklas i er relation eller en av er kanske har trauma i sin historia som leder till att svårigheter att öppna upp och prata om känslor? En av er kanske vill att ni ska kunna prata och dela mer och känna mer närhet och förståelse och känner att den andre glider undan? Är ni på en plats där ni inte känner att någon av er inte förstår den andre? Grälen kanske avlöser varandra men ni vill inte ge upp er relation utan vill ha hjälp? Hör av er så bokar vi en tid för ett första gemensamt möte. Jag har tystnadsplikt och ansvarsförsäkring.

Vad är EFT?

EFT är en strukturerad korttidsterapi om 10 – 20 samtal, i vissa fall kan det behövas fler sessioner. Tillsammans arbetar sig terapeut och par igenom tre stadier och sammanlagt nio steg. EFT- parterapi är en evidensbaserad (vetenskapligt bevisad) metod, vilket innebär att den har en tydlig struktur och har utvärderats vid ett flertal tillfällen. Doktor Sue Johnson skapade metoden på 1980-talet i Kanada. I parterapin sätts känslorna i fokus eftersom det är de som driver hur paret samspelar med varandra. När parterna får nya känslomässiga erfarenheter av samspelet, då sker också en förändring. Vi går från att vara rädda och anklagande till att bli tryggare och mer inkännande. EFT baseras på metoder och teorier från främst anknytningsteorin, humanistisk psykoterapi och systemisk psykoterapi.

Googlar du på EFT får du förmodligen upp sidor som handlar om att knacka på kroppens akupunkturpunkter, den metoden är också känd under förkortningen EFT. Söker du däremot på Emotionally Focused Couple Therapy eller EFT Therapy For Couples kan du hitta mycket intressant läsning.

Vem kommer till parterapi?

Vanliga orsaker till att man söker hjälp av en relationsterapeut är:
En känsla av att något saknas i förhållandet och att man inte når fram till varandra
Dålig kommunikation
Häftiga, eskalerande diskussioner
Otillfredställande eller obefintligt sexualliv
En känsla av att närheten inte hinns med på grund av arbete och/eller familjebildning
En känsla av att inte bli väl behandlad av sin partner
Otrohet

Passar EFT alla?

EFT är inte till för alla par. Vill ni ta reda på om ni ska fortsätta relationen eller om ni vill skiljas på ett anständigt sätt, då hänvisar jag till familjerådgivningen. De som verkligen vill hitta tillbaka till varandra kan räkna med framgång. Inte heller fungerar EFT på relationer där det förekommer våld, missbruk eller en pågående otrohetsaffär. Detta måste hanteras individuellt först.

Tid och plats

Tisdagar, Onsdagar och Torsdagar i Örebro, Krämarhuset, Drottninggatan 29.
Måndagar i Nora, Kvarteret Bryggeriet.
För bokning eller frågor skicka e-post petra@contactvis.se så kontaktar jag dig/er eftersom jag oftast sitter upptagen i samtal dagtid.

Här kan du läsa mer om EFT

https://www.eft-stockholm.se