Psykoterapi

Contactvis AB erbjuder psykoterapi. Välkommen att boka tid för psykoterapi, psykoterapeutiska samtal, psykologisk behandling.

En Psykoterapeut har en utbildning som är granskad av Socialstyrelsen. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke tex socionom, beteendevetare, pedagog, psykolog, präst, läkare, sjuksköterska eller att man har en likvärdig högskoleutbildning. Dessutom krävs en basutbildning i psykoterapi (40 hp), minst 75 timmar egen psykoterapi och att man haft ett psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst 2 år. Petra är Leg psykoterapeut och går kontinuerligt i egen handledning och är medlem i Psykoterapicentrum.

Contactvis erbjuder Affektfokuserad Psykodynamisk Psykoterapi, KBT, EFT-parterapi och EMDR-traumaterapi.

Varmt välkommen att kontakta oss petra@contactvis.se eller 070-793 59 00

http://www.aptsweden.se

http://www.psykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm