Psykoterapi

Contactvis AB erbjuder psykoterapi. Välkommen att boka tid för psykoterapi, psykoterapeutiska samtal, psykologisk behandling.

En Psykoterapeut har en utbiildning som är granskad av Socialstyrelsen. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke tex psykolog, präst, läkare, socionom, sjuksköterska eller att man har en likvärdig högskoleutbildning. Dessutom krävs en basutbildning i psykoterapi (40 hp), egen psykoterapi och att man har ett psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst 2 år. Petra studerar till Psykoterapeut dvs en steg 2 utbildning och går kontinuerligt i egen handledning och egenterapi och är medlem i Psykoterapicentrum.

Contactvis erbjuder psykoterapeutisk metod som har visat sig lika effektiv som KBT. En metod som heter Affektfokuserad Psykodynamisk Psykoterapi.

http://www.aptsweden.se

http://www.psykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm