Det behövs fler psykoterapeuter

Det behövs fler psykoterapeuter

Idag har Contactvis Psykoterapeutyrket under luppen….

Den psykiska ohälsan bland barn ökat med mer än 100 procent på tio år. För vuxna är ökningen närmare 70 procent. Det är vetenskapligt belagt att psykoterapi har god effekt. Psykoterapeutföreningen vill därför slå ett slag för att fler tjänster borde inrättas.

Se mer